top of page

טכנלוגיה חיובית בתערוכה ״שיעורים פרטיים״ בגלריה עזריאלי

המכון לטכנלוגיה חיובית יחד עם מעבדת מאמיאמג מהחוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית יציגו בתערוכה בגלריה עזריאלי בירושלים. ערב הפתיחה. 14.9 משעה 19:00.


בתערוכה נציג את סדרת הפוסטרים על ״חברת המעקב״.פוסטרים תלויים בגלריה. בקרוב נעלה את כל הפוסטרים לאתר.


התערוכה 'שיעורים חיים' אוספת יוצרות/ים מתחומים שונים החוקרות/ים את הקשר ההדוק שבין אמנות לתהליכי למידה והוראה ובין היווצרות של ידע לנוכחותו בפעולה האמנותית. יוצרות/ים אלה, הממוקמות/ים בנקודות שונות על הציר שבין הוראת האמנות ובין התפיסה של מעשה האמנות כלימודי, מזמינות/ים את הקהל להצטרף אליהן/ם ולהשתתף בשיעורי יצירה חיים.


Comments


bottom of page