top of page

אנה ליכניצר

עמיתת מחקר

מועמדת לדוקטורט בבית הספר ללימודי שלום ופתרון סכסוכים ב-Europa University Flensburg, גרמניה. את התואר הראשון בפסיכולוגיה קיבלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ואת התואר השני שלה בחוג לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון.

עבודת המאסטר שלה ניתחה מנגנון מעקב חדש וישן במרחב הישיבה הכפויה של המועצה המקומית חורה, אחת משבע היישובים המתוכננים בדואים בצפון הנגב בין השנים 2012-2019. עבודת הדוקטורט שלה חוקרת שימוש בקבוצות ומיעוטים במנגנוני מעקב כדי להתריס נגד הסדר הפוליטי.

אנה ליכניצר
bottom of page