top of page

ד״ר אוריאנה עבוד ארמלי

עמיתת מחקר

בעלת דוקטורט מאוניברסיטת בר אילן, מהתכנית ליישוב וניהול סכסוכים ומשא ומתן. מחקר הדוקטורט עסק בהתמודדותם של צעירים ערבים בישראל, בוגרי החינוך האלטרנטיבי, עם הקונפליקט בין זהותם האישית לבין זהותם החברתית. המחקר זכה במלגת נשיא המדינה למחקרים מצטיינים לשנת 2017 בנושא ריבונות ושלום. ממרצה במכללה האקדמית עמק יזרעאל.


תחומי עניין :קונפליקט זהות, יחסים בין קבוצות זהות, קונפליקט תוך חברתי, מפגשים בין קבוצות זהות, רב תרבותיות בארגונים, גישור בין תרבותי, ניהול שונות, מחקר איכותני, מחקר פעולה.

ד״ר אוריאנה עבוד ארמלי
bottom of page