top of page

ד״ ר גילה אמיתי

עמיתת מחקר

מרצה בכירה מומחית


קרימינולוגית ביקורתית ואשת חינוך

פעילה הן באקדמיה והן בשדה

התמחות: מתמחה בעבודה חברתית - חינוכית עם נוער ונערות בסיכון, נוער עם לקויות למידה, צעירים/ות במצבי הדרה חברתית, תיאוריות קרימינולוגיות וחינוכיות ביקורתיות, הבניה ופרשנות.

מחקר: חוקרת את יחסי הכוח ואת ההקשר האישי-פוליטי בחינוך, בטיפול ובהקשרים מוסדיים.

עיסוק עיקרי: חוקרת ומיישמת פרקטיקות ביקורתיות ורוחניות עם ילדים, נוער וצעירות במצבי סיכון והדרה חברתית, ועם מבקשי מקלט מאפריקה.

בעבר ניהלה והקימה תכניות השכלה לנוער וצעירים בסיכון, כיום מייעצת לגופים וארגונים במשרדי הממשלה ובמגזר השלישי לגבי הקמת פרויקטים ויישום מדיניות.

ד״ ר גילה אמיתי
bottom of page